Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.
Indien je lid wordt van de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o., opgeeft voor een activiteit, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.
Wij adviseren je om deze verklaring goed door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. - Postbus 27 - 7710 AA Nieuwleusen, KvK 40059205.
Je kunt ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) bankrekeningnummer

2.2 In het kader van jouw deelname aan activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) emailadres
d) telefoonnummer

2.3 De Oranjevereniging verwerkt de in sub 2.1 en sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o..
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken.
d) je naam, adres en e-mailadres wordt gebruikt om aankopen van toegangskaarten te controleren.

3. Bewaartermijnen

De Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

De Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving tot een redelijke termijn, met een maximum van 10 jaar, na afloop van de betreffende activiteit.

4. E-mail berichtgeving

De Oranjevereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over je lidmaatschap, te vragen naar feedback of over deelname aan activiteiten. Afmelden voor e-mails over je lidmaatschap of feedbackformulieren kan door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deelnemers jonger dan 16 jaar waarvan de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. persoonsgegevens verwerkt, zullen we vragen om het e-mailadres van de ouders. De ouders van de deelnemers jonger dan 16 zullen wij vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer voor het ingeschreven activiteit geen akkoord is ontvangen, kan hij/zij niet deelnemen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Ticketkantoor verwerkt je persoonsgegevens wanneer je toegangskaarten voor de Oranjefeesten besteld. Met de alle verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst. Lees het privacybeleid van Ticketkantoor voor meer informatie over je persoonsgegevens. 

6. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. gebruikt functionele cookies en analytische cookies (Google Analytics). Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Daarnaast hebben wij, om je gegevens te beschermen gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en gegevens delen uitgezet. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookie.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Oranjevereniging Nieuwleusen e.o.) tussen zit.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1 Inzagerecht

Via de ledenadministratie van de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

8.2 Bezwaar maken

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via de e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

8.3 Vragen & klachten

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Oranjevereniging Nieuwleusen e.o.je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via de e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

8.4 Contact

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via de e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring door te kijken op veranderingen.

 

 

 

Onze Hoofdsponsoren

  •  height=
  •  height=
  • 1
  • 2

Volgende evenement

De Oranjefeesten 2023 beginnen over
Als lid van de Oranjevereniging helpt u ons met het organiseren van de jaarlijkse evenementen.

Over ons

De evenementen van de Oranjevereniging worden mogelijk gemaakt door alle bezoekers van onze evenementen, de ruim 700 leden, sponsoren en de vele vrijwilligers die meehelpen om er een mooi dorpsfeest van te maken.

   

Contact gegevens

Voor informatie, vragen en/of andere opmerkingen kunt u ons een mail sturen via anderstaand mailadres:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Verdere correspondentie kunt u versturen naar ons postadres:
 Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. - Postbus 27 - 7710 AA Nieuwleusen