Om de activiteiten tijdens het Oranjefeest en Koningsdag voor iedereen leuk en gezellig te houden, hanteren wij de volgende huisregels:

Huisregels:

Legitimatie & toegangscontrole

Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
U dient uw medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

Alcohol 

Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. Ook is het als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. Tijdens het Oranjefeest en Koningsdag geldt: “GEEN BANDJE, GEEN BIER”. Dit houdt in dat zonder geldig polsbandje (voor elk programmaonderdeel geldt een ander bandje) er geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt. De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

Personen onder invloed van alcohol en/of drugs, kan de toegang worden geweigerd of worden verwijderd. Wederverstrekkers of minderjarigen die alcohol of drugs gebruiken worden van het terrein of uit de feesttent verwijderd!

Roken

Het is verboden om te roken in de tent. Dit is alleen toegestaan in de buitenbar / rokersbar en buiten de tent.

Drugs

Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, in uw bezit te hebben of te verhandelen op het evenemententerrein.

Personen onder invloed van alcohol en/of drugs, kan de toegang worden geweigerd of worden verwijderd. Wederverstrekkers worden van het terrein of uit de feesttent verwijderd!

Wapens

Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.

Gedrag

Op grond van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rondom de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

Schade & letsel

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, opgedaan tijdens het Oranjefeest of Koningsdag op het evenemententerrein. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker. Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.

Filmopnames & fotografie

U stemt ermee in dat de films en foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden.