Doelstelling

De Oranjevereniging is een vereniging die is opgericht bij notariële akte en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging tracht ter ere van de verjaardag van Z.H. de Koning feestelijke activiteiten te organiseren en al datgene te doen wat naar het oordeel van het bestuur uiting geeft van ondersteuning van het Koningshuis.
De vereniging doet dit onder andere door het organiseren van festiviteiten op Koningsdag en zo mogelijk op de dagen voor de eerste zaterdag in september alsmede bij bijzondere festiviteiten ter ere van het Koningshuis.


Geschiedenis

De geschiedenis van de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. voert terug naar het jaar 1934. Op donderdag 5 april 1934 werd de eerste vergadering van het Oranjecomité gehouden. Ter gelegenheid van de 54e verjaardag van HM Koningin Wilhelmina werd op 30 en 31 augustus een tweedaags volksfeest gehouden. De krant van woensdag 5 september van het jaar 1934 schreef dat het Oranjecomité voor de eerste keer op bescheiden wijze in staat bleek te zijn om de bevolking van Nieuwleusen een feest aan te bieden dat er zijn mag. In 1936 werd het Oranjecomité onder leiding van de toenmalige burgemeester Backx omgezet in een vereniging met leden. De leden betaalden toen een bijdrage van fl 0,50. (€0,22)

Tijdens de Tweede wereldoorlog lagen de activiteiten van de Oranjevereniging stil. Echter in de periode dat de tweede oorlog in ons land ten einde liep werden de activiteiten weer opgepakt. Direct daarna werden op 30 en 31 augustus de Oranjefeesten weer georganiseerd. 

In de loop der jaren hebben de Oranjefeesten zich verder ontwikkeld en zijn een niet meer weg te denken volksfeest in de geschiedenis van Nieuwleusen en omgeving. Deze uitstraling blijkt ook wel uit het grote maatschappelijke draagvlak van onze vereniging. De Oranjevereniging heeft honderden leden.

Het Oranjefeest wordt verspreid over zes dagen gevierd. In principe liggen deze dagen altijd rond 31 augustus. Als regel wordt gehanteerd de eerste zaterdag in september met de dagen daarvoor. In verband met de vakantiespreiding kan hiervan incidenteel worden afgeweken. Naast het Oranjefeest organiseert de Oranjevereniging ook festiviteiten op Koningsdag. 

Toekomst

Uitgangspunt van de Oranjevereniging is dat we een een feest willen organiseren voor en door Nieuwleusen. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van het dorp een of meerdere onderdelen kan vinden in het programma waar men zich in kan vinden. Dit willen de komende jaren doorzetten en waar mogelijk zelfs uitbreiden. Koningsdag is hier een goed voorbeeld van. Steeds meer mensen weten het Palthebos te vinden met de hele dag gratis toegankelijke activiteiten!

Ook vinden we het zeer belangrijk dat iedereen een onderdeel kan bijwonen en willen dus de entreeprijzen laag tot zelfs gratis toegankelijk houden. We werken dan ook volledig met vrijwilligers en willen dit de komende jaren nog verder uitbreiden. Aangezien we dit natuurlijk niet volledig zelf kunnen regelen vragen we hiervoor hulp van de plaatselijke verenigingen en stichtingen. Door de hulp van de verenigingen kunnen we zelfs giften geven aan deze verenigingen. Alle partijen hebben dus profijt van deze samenwerking. 

Voor en door Nieuwleusen, laagdrempelig en gezelligheid zijn de kernwoorden waar we de komende jaren mee bezig willen blijven als bestuur.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tien personen. Klik hier om naar de bestuur pagina te gaan.